Mom carrying baby in an Ergobaby Omni Breeze Baby Carrier

 

ErgoPromise™ Limited Lifetime*-garantie

Superieure kwaliteit. Veilige, gelukkige baby's.

Ergobaby is pas tevreden als alles uitzonderlijk kwaliteitsvol is. Van materiaal tot vakmanschap, onze dragers zijn gebouwd om jarenlang te blijven bestaan terwijl je baby - en familie - groeit.

Daarom wordt elke Ergobaby geleverd met de ErgoPromise Limited LifeTime* Warranty. Als u binnen 10 jaar na de eerste aankoop een fabricage- of materiaaldefect vindt, vervangen wij uw drager of het defecte onderdeel kosteloos.

Wij eisen een hoge standaard van onze producten zodat u uw meest kostbare schat met vertrouwen overal mee kunt naar toe nemen.BELEID EN RICHTLIJNEN INZAKE BEPERKTE GARANTIE VOOR ERGOBABY

Ergobabyproducten zijn ontworpen om ieders meest waardevolle schat mee te vervoeren en te troosten. Met dit in het achterhoofd gebruiken we uitzonderlijke materialen en vakmanschap zodat we producten maken die families dag na dag te volle kunnen vertrouwen, en in veel gevallen kunnen blijven gebruiken, baby na baby. Wij streven ernaar uw verwachtingen te overtreffen, niet alleen op vlak van comfort en ergonomie, maar ook wat kwaliteit en duurzaamheid betreft, wij ondersteunen onze producten met een uitstekende klantenservice en bieden u de garanties zoals hieronder beschreven.

De beperkte levensduur van ErgoPromise™* garantie

De ErgoPromise™ Limited Lifetime*-garantie dekt alle draagzaken, draagdoeken, borstvoedingkussen, weerbescherming en wipstoeltje. Het biedt een beperkte garantie van 10 jaar vanaf de eerste aankoop bij een erkende Ergobaby-verkoper in Nederland tegen productiefouten* in materialen en vakmanschap gedurende de levensduur* van het product. Ergobaby zal naar eigen goeddunken een vervangingsonderdeel of vervangingsproduct leveren in geval van een fabricagefout in één van deze producten.

De ErgoPromise™ Limited Lifetime Warranty dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage*, ongevallen (inclusief verloren/gestolen producten), onbehoorlijke verzorging of reiniging, niet-standaard gebruik, verkeerd gebruik of nalatigheid, of de natuurlijke afbraak van kleuren en materialen gedurende langere tijd. Alleen de originele, en ongewijzigde items en vakmanschap zijn gedekt.

Toepasselijke producten die voor deze garantie in aanmerking komen, zijn gedekt voor zover het product aanvankelijk is gekocht bij een erkende Ergobaby-verkoper in Nederland en moeten aan Ergobaby worden teruggegeven, samen met het bewijs van de eerste aankoop van de erkende Ergobaby-verkoper zodat een evaluatie kan gebeuren.

*Defecten in de productie

Er is sprake van een fabricagefout als het product van het beoogde ontwerp afwijkt. Indien er een fabricagedefect is, zal dat door Ergobaby worden bepaald na beoordeling van het product. De garantie van Ergobaby is van toepassing op defecte onderdelen (sluitingen, riemen, stoffen, enz.) of op de fabricatie (naaien, constructie, assemblage, enz.).

*Levensduur

"Levensduur" betekent niet uw leven. In plaats daarvan verwijst "levensduur" naar de levensduur van het product en de geassembleerde materialen ervan. Wij streven ernaar uitzonderlijke materialen in onze producten te gebruiken, maar vanzelfsprekend slijten alle materialen en verslechteren zij in de loop van de tijd door het gebruik en blootstelling aan natuurlijke elementen. De levensduur van een product is gebaseerd op het gebruik in overeenstemming met de instructies, hoe goed het wordt verzorgd en tevens met de leeftijd van een product. Of een product al dan niet zijn levensduur heeft overschreden, zal door Ergobaby worden bepaald na evaluatie van het product. Dat zal in ieder geval minstens tien jaar na de eerste aankoop van het betreffende Ergobaby-product zal zijn.

*Slijtage en aantasting

Alle producten zijn aan normale slijtage onderhevig, wat neerkomt op schade die van nature bij normaal gebruik optreedt. Alle componenten en materialen gaan in de loop van de tijd achter doordat ze worden, gebruikt en blootgesteld aan natuurlijke elementen, en er is sprake van een natuurlijke afbraak en vervaging van stoffen gedurende normaal gebruik over een normale tijd.

2 jaar beperkte garantie – Kinderwagen

Ergobaby biedt een beperkte garantie van 2 jaar vanaf de eerste aankoop bij een erkende Ergobaby-verkoper in Nederland op zijn buggy’s, met inbegrip van de Metro Compact City Stroller en de 180 Reversible Stroller (met uitzondering van de accessoires), tegen fabricagefouten* in materialen en werkmanschap. Ergobaby zal naar eigen goeddunken een vervangingsonderdeel of vervangingsproduct leveren voor een fabricagefout in deze producten.

Deze beperkte garantie heeft geen betrekking op schade veroorzaakt door normale slijtage*, ongevallen (met inbegrip van verloren/gestolen producten), onbehoorlijke verzorging of reiniging, niet-standaard gebruik, misbruik of nalatigheid, of de natuurlijke afbraak van kleuren en materialen gedurende langere tijd en gedurende langer gebruik. Alleen originele en ongewijzigde items en vakmanschap zijn gedekt.

Toepasselijke producten die voor deze garantie in aanmerking komen, zijn alleen gedekt voor zover het product aanvankelijk is gekocht bij een erkende Ergobaby-verkoper in Nederland en moeten aan Ergobaby worden teruggegeven, samen met het bewijs van de eerste aankoop van de erkende Ergobaby-verkoper voor een evaluatie.

1 jaar beperkte garantie

Ergobaby biedt een beperkte garantie van 1 jaar vanaf de eerste aankoop bij een erkende Ergobaby-verkoper in Nederland voor alle producten die niet vallen onder de ErgoPromise™ Limited Lifetime Warranty of de beperkte garantie van 2 jaar voor buggy’s, tegen productiefouten* in materialen en vakmanschap. Ergobaby zal naar eigen goeddunken een vervangingsonderdeel of vervangingsproduct leveren in geval van een fabricagefout in deze producten.

Deze beperkte garantie heeft geen betrekking op schade veroorzaakt door normale slijtage*, ongevallen (met inbegrip van verloren/gestolen producten), onbehoorlijke verzorging of reiniging, niet-standaard gebruik, misbruik of nalatigheid, of de natuurlijke afbraak van kleuren en materialen gedurende langere tijd en gedurende langer gebruik. Alleen originele, authentieke en ongewijzigde items en vakmanschap zijn gedekt.

Toepasselijke producten die voor deze garantie in aanmerking komen, zijn alleen gedekt voor zover het product oorspronkelijk is gekocht bij een erkende Ergobaby-verkoper in Nederland en moeten aan Ergobaby worden teruggegeven, samen met het bewijs van de eerste aankoop van de erkende Ergobaby-verkoper voor een evaluatie.

2 jaar beperkte garantie – Evolve 3-in-1 Kinderstoel

Ergobaby biedt vanaf het moment van eerste aankoop een beperkte garantie van twee jaar op de Evolve 3-in-1 Kinderstoel. Deze garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten*. Accessoires of reserveonderdelen die niet bij eerste aankoop zijn aangeschaft, vallen niet onder deze garantie. In geval van een productiefout in deze producten verstrekt Ergobaby naar eigen goeddunken een vervangend onderdeel of een vervangend product.

Deze beperkte garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage*, ongevallen (waaronder verlies en diefstal), onjuist uitgevoerde onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden, afwijkend of foutief gebruik, verwaarlozing, of kleurvervagingen en schades die normaal zijn na verloop van tijd en bij intensief gebruik. Alleen originele, onveranderde en onaangepaste items en productiefouten vallen onder deze garantie.

Garantieclaims kunnen uitsluitend door de oorspronkelijke eigenaar worden ingediend. Het product moet zijn aangeschaft bij een erkende Ergobaby-dealer, en moet voor nader onderzoek, samen met het aankoopbewijs, aan Ergobaby worden geretourneerd.

1 jaar beperkte garantie

Ergobaby biedt vanaf het moment van eerste aankoop een beperkte garantie van één jaar op alle kinderstoelaccessoires en -reserveonderdelen die niet bij de eerste aankoop zijn aangeschaft. Deze garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten*. In geval van een productiefout in deze producten verstrekt Ergobaby naar eigen goeddunken een vervangend onderdeel of een vervangend product.

Deze beperkte garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage*, ongevallen (waaronder verlies en diefstal), onjuist uitgevoerde onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden, afwijkend of foutief gebruik, verwaarlozing, of kleurvervagingen en schades die normaal zijn na verloop van tijd en bij intensief gebruik. Alleen originele, ongewijzigde en onaangepaste items en productiefouten vallen onder deze garantie.

Garantieclaims kunnen uitsluitend door de oorspronkelijke eigenaar worden ingediend. Het product moet zijn aangeschaft bij een erkende Ergobaby verkoper, en moet samen met het aankoopbewijs aan Ergobaby worden geretourneerd voor een evaluatie.

Een garantieclaim indienen

Als u van mening bent dat uw product een productiefout heeft, neemt u contact op met de klantenservice van Ergobaby, zodat Ergobaby u kan helpen bij het bepalen welke garantie van toepassing kan zijn. Het kan nodig zijn het Ergobaby product per post te verzenden. Verzending van het product moet vooraf worden betaald. Ergobaby is niet aansprakelijk voor verloren binnenkomende verpakkingen. Als de claim geldig wordt geacht, is Ergobaby zelf verantwoordelijk voor elk vervangingsonderdeel of vervangingsproduct, op basis van het type product dat wordt geretourneerd en de beschikbaarheid van vervangende onderdelen, stijlen, modellen, kleuren en patronen.

EU: Ergobaby Europe GmbH, Mönckebergstraße 11, 20095 Hamburg, customersupport@ergobaby.eu or 0049-40-421-065-0

Internationaal (buiten de Verenigde Staten, Canada of Europa)

Gelieve u met uw garantievragen te wenden naar uw lokale detailhandelaar of verdeler.

Terugbetalingen en omruilen

Alle restituties en uitwisselingen worden behandeld door uw lokale detailhandelaar of distributeur.

In het rechtsgebied van de koper kunnen verschillende of aanvullende wettelijke garantierechten bestaan. Voor zover er verschillende of aanvullende wettelijke garantierechten bestaan krachtens het recht van de verkrijger in zijn rechtsgebied, zijn deze garanties van toepassing en vormen zij een aanvulling op de commerciële garantierechten waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Met name blijft de tweejarige wettelijke garantie ten aanzien van consumenten in Nederland volledig van toepassing en wordt zij op geen enkele wijze beïnvloed of vervangen door de commerciële Ergobaby-garanties die in dit beleid worden beschreven.